اعضای هیات علمی

اسماعیل شریفیان

اسماعیل شریفیان

اسماعیل شریفیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31323190
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
آرمان برومندی تدوین مدل ارزش آفرینی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران کارشناسی ارشد --------
امین حیدرابادی پور ارائه مدل توسعه ورزش کارکنان دانشگاه شهید باهنر کرمان. کارشناسی ارشد --------
فاطمه سادات حسینی نژادهرناشکی تعیین مدل ترجیح بانوان در انتخاب باشگاه های بدنسازی در شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
حمید خرم نژاد مطالعه اثر خستگی ویزه بسکتبال بر کنترل قامت پویای بسکتبالیست های دارای ناپایداری مچ پا کارشناسی ارشد --------
ژینوس محسنی مقدم مستند سازی تجارب زیسته مربیان کاراته ایران در نهادینه کردن رفتار مبتنی بر دموکراسی با رویکرد پدیدارشناسانه کارشناسی ارشد --------
محمدصالح رجائی نژاد تدوین مدل ارزیابی عملکرد مربیان پایه فوتبال استان کرمان کارشناسی ارشد --------
مهدیه سلطانی نژاد پیامدهای توسعه تکنولوژی در حوزه ورزش کارشناسی ارشد --------
حمید دهنوی مقایسه میزان قدرت و دامنه حرکتی در مفصل شانه ورزشکاران زورخانه کارشناسی ارشد --------
فاطمه مهدی زاده گوکی تاثیر دانش بیمه ای مدیران بر ملاحظات ایمنی باشگاه های بدنسازی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1401/06/21
مریم ابراهیمی سیقلی بررسی دیدگاه بانوان دانش اموخته تربیت بدنی شاغل شهر کرمان در مورد برنامه های ورزشی تلویزیون کارشناسی ارشد 1391/11/18
فاطمه ابوالحسینی تاثیر رویدادهای بزرگ ورزشی بر آگهی های تجاری مطبوعات کارشناسی ارشد 1391/06/27
ابوالفضل ابوالحسن زاده ماهانی ارزیابی مولفه های موثر بر جذب حامیان مالی در المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای استان کرمان کارشناسی ارشد 1396/11/18
راضیه ایرامنش شناسایی و الویت بندی موانع مشارکت ورزشی کارکنان دانشگاههای دولتی جنوب شرق کشور کارشناسی ارشد 1394/10/21
مژده ایرا نمنش مقایسه عوامل موثر بر وفاداری بازیکنان فوتبال به نام تجاری پوشاک ورزشی در لیگ برترایران کارشناسی ارشد 1391/11/17
محسن استا تاثیر یادگیری مشاهده ای بر کارکرد های یادگیری کارشناسی ارشد --------
جواد اسفندیارپور بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات کارآفرینی شرکتی در بخش تولیدی صنعت ورزش کشور کارشناسی ارشد 1395/12/07
ادریس افضلی ننیز مقایسه آگاهی، نگرش و مشارکت ورزشی دانش آموزان پسر دبیرستان های عادی و تیز هوشان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1394/10/21
زهرا امینی روشن بررسی استراتزی های آمیخته ترویج در بخش تولید صنعت ورزش ایران کارشناسی ارشد --------
الهه بنی اسدی دهوئیه ارزیابی شاخص های کارآفرینی در دانشکده های تربیت بدنی کشور کارشناسی ارشد 1395/10/29
ابراهیم بهرامی خوشکار ارتباط سواد اطلاعاتی و رسانه ای مدیران ورزشی استان کرمان کارشناسی ارشد 1395/12/07
نصرت پر اثر مقدار تمرین بر انتخاب نوع کانون توجه و شیوه های توجهی در طی اکتساب و یادداری مهارت سرویس ساده ی والیبال کارشناسی ارشد 1391/03/22
بابک ترابی بررسی و مقایسه ملاک های ارزشیابی دبیران تربیت بدنی از دیدگاه دبیران،کارشناسان تربیت بدنی و مدیران مدارس کارشناسی ارشد 1391/04/13
محمد جوانبخت کلاته یی مقایسه کیفیت خدمات آموزشی گروههای علوم ورزشی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی بر اساس مدل سروکوال کارشناسی ارشد 1396/06/23
فاطمه حدادیان بررسی نگرش ورزشکاران نخبه نسبت به صحه­گذاری ورزشی کارشناسی ارشد 1392/11/09
لیلا حیدری شناسایی مولفه های تعاملی موثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های فوتبال ایران کارشناسی ارشد 1391/11/18
محمدحسین حیدرپور مقایسه ابعاد برنامه درسی پنهان رشته علوم ورزشی بین دانشگاه های منتخب دولتی و آزاد استان کرمان کارشناسی ارشد 1397/11/07
هلن حسینی رتبه بندی و مقایسه تسهیلات ورزشی دانشگاههای استان کرمان با استانداردهای موجود کارشناسی ارشد 1391/06/30
حوریه السادات حسینی طباطبایی تعیین روایی و پایانی نسخه ی اصلاح شده ی پرسشنامه فعالیت بدنی و تغذیه ای کودکان و نوجوانان (CAPANS) برای دانش آموزان 11-14 ساله شهر کرمان کارشناسی ارشد 1395/06/31
زهره خیامیان عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی در خوابگاههای دختران دانشگاههای دولتی جنوب شرق کشور کارشناسی ارشد 1394/06/15
حسین خسروانی فرد بررسی و مقایسه نیازهای آموزشی دانشجویان تربیت بدنی در زمینه کارافرینی کارشناسی ارشد 1391/04/13
طلعت دهنوی رابطه بین رشد مهارتهای حرکتی بنیادی و سطح فعالیت جسمانی در دانش اموزان کلاس سوم و چهارم کارشناسی ارشد 1391/06/19
ام هانی دوانی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان های کشور کارشناسی ارشد 1393/06/15
غلامحسین ذاکرزاده تاثیر تیم های سوپر لیگ والیبال استان کرمان بر انگیزه گرایش نوجوانان به رشته والیبال کارشناسی ارشد --------
امیرحسین رجبی ارزیابی گرایش های اجتماعی مطلوب خیرین ورزشی استان کرمان کارشناسی ارشد 1399/07/23
امیرحسام رحیمی شناسایی و الویت بندی راهکارهای توسعه مولفه های اخلاقی در بین تماشاچیان فوتبال لیگ برتر و لیگ آزادگان کارشناسی ارشد 1394/10/21
جلیل رحیمی مقایسه اثرات روانی- اجتماعی بازی های رایانه ای و فعالیت بدنی از دیدگاه دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر یزد کارشناسی ارشد 1394/06/15
پرستو زرکی تحلیل محتوای روزنامه های سراسری کشور با تاکید بر موضوعات ورزشی کارشناسی ارشد 1392/06/04
ام البنین زنگی ابادی بررسی ارتباط برخی عوامل مرتبط با کمردرد و شدت کمردرد غیر اختصاصی مزمن در زنان والیبالیست استان کرمان بود کارشناسی ارشد 1392/11/10
بنیامین سالاری اسکر ارتباط بین میزان فعالیت بدنی و برخی عوامل اجتماعی با میزان شدت کمردرد غیر اختصاصی در دانش اموزان پسر 11 تا 14 ساله شهرستان کرمان کارشناسی ارشد 1390/11/10
بهروز سالاری خالص تعیین نیازهای آموزشی مدیریتی هیئت های ورزشی استان کرمان کارشناسی ارشد 1396/06/23
علی سالاری مقدم تدوین شاخص های قیمت گذاری در باشگاه های بدنسازی شهرکرمان کارشناسی ارشد --------
سلمان سلطانی نژاد مقایسه میزان گو ش به زنگی و مهارت های روانی بین ورزشکاران نخبه جودو- کاراته و تکواندو کارشناسی ارشد 1391/11/08
الهه صابری شناسایی و الویت بندی عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی دبیران زن تربیت بدنی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/15
آریا صالحی امکان سنجی راه اندازی تجارت الکترونیک در شرکت های ورزشی کارشناسی ارشد 1393/10/09
سمیه صداقت تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت فرهنگی دانشجویان تربیت بدنی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1397/11/06
فاطمه عبدی رکن آبادی ارتباط بین فناوری اطلاعات و مدیریت دانش با توانمند سازی مدیران ورزشی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1395/11/30
مهدی عمادی عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1391/11/17
مهرداد غلامی تأثیر شبکه های اجتماعی بر شناسایی فرصت های کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1397/11/07
محبوبه فتحی ارتباط بین میزان اسیب مجدد بر اندام تحتانی فوتبالیست ها و سابقه ورزشی زمان بازگشت به ورزش و مدت زمان بازتوانی فوتبالیستهای مرد کارشناسی ارشد 1392/06/21
مصطفی قاسمی نژادرائینی تاثیر مولفه های تبلایغات بر میزان فروش کالا و خدمات ورزشی از دیدگاه مدیران شرکت های ورزشی کارشناسی ارشد 1393/10/28
فاطمه کارتی شاهم اباد تاثیر گرایشات فرهنگی با نقش میانجی قصد خرید و کیفیت ادارک شده یر خرید کالای ورزشی ایرانی(مطالعه موردی: دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی استان کرمان) کارشناسی ارشد 1398/11/15
علی کاظمی ارتباط بین منش ورزشی و اخلاق اینترنتی دانشجویان پسر ورزشکار دانشگاه های دولتی استان کرمان کارشناسی ارشد 1397/06/20
عشرت کردستا نی رابطه کارآمدی مربیان و انسجام گروهی تیمهای لیگ بانوان والیبال نشسته معلولان ایران کارشناسی ارشد 1394/10/21
سمیه گرجی بازیاری تا ثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر روی کیفوز و افسردگی دانشجویان دختر غیر ورزشکار دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
فروزان محمودی تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی بر ناهنجاریهای شانه نابرابر وضعیتی دختران دانشجو کارشناسی ارشد 1392/06/21
زهره مریدی شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه ی کار آفرینی ورزشی در حوزه گردشگری سواحل جنوبی کشور کارشناسی ارشد 1394/06/15
محمدهادی مزارعی تدوین برنامه استراتژیک دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1395/11/30
محمدجواد مشکی امکان سنجی استقرارسیستم پشتیبان تصمیم گیری در معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش کارشناسی ارشد 1396/06/23
عباس مفیدی ارتباط بین میزان ناهنجاریهای ستون فقرات با حرکت تخصصی و سابقه ورزشی باستانی کاران کارشناسی ارشد --------
عطاالله موحد مقایسه ویزگیهای انتروپومتریکی، ترکیب بدنی و امادگی قلبی-تنفسی پسران دوره ابتدایی شهری و روستایی شهرستان زاهدان کارشناسی ارشد 1391/06/18
مهتاب ناصح عوامل موثر بر توسعه تعاونی های ورزشی از دیدگاه کارشناسان ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و صاحبنظران دانشگاهی کارشناسی ارشد 1391/06/30
نغمه سادات نعمت الهی زاده ماهانی اولویت بندی موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمه ای فدراسیون پزشکی ورزشی کارشناسی ارشد 1392/11/05
احسان نورالهی راوری موانع برون سپاری فعالیت ها و خدمات ورزشی دانشگاه های دولتی جنوب شرق ایران کارشناسی ارشد 1397/06/20
سعید یوسفی ارزیابی عملکرد مربیان ورزشی در ترویج حیطه‌های اخلاق ورزشی در ورزشکاران تیم های ملی پایه کارشناسی ارشد 1392/06/19
مهرداد دهقانی تاثیر طراحی فروشگاه های ورزشی بر قصد خرید و وفاداری مشتریان کارشناسی ارشد 1400/06/17
رویا عنایت پورشهربابکی تاثیر برنامه درسی پنهان و فرصت های کارآفرینی بر قابلیت های کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی استان کرمان کارشناسی ارشد 1399/11/14
مرضیه قنبری بررسی وضعیت متغیرهای منتخب آسایش محیطی در باشگاه های بدنسازی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1397/11/06
مینا قاسمی زاده نوق بررسی رابطه مولفه های بازاریابی رابطه مند با جذب بانوان استان کرمان به مدارس فوتبال کارشناسی ارشد 1399/11/14
هانیه حسن شاهی راویز راهکارهای گسترش فرهنگ وقف در توسعه اماکن ورزشی استان کرمان کارشناسی ارشد 1395/10/29
محمد جهانشاهی راهکارهای بهبود کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان با رویکردKANO-QFD کارشناسی ارشد 1398/09/12
مهدیه کریمی نژاد شناسایی و رتبه بندی کاربردهای اینترنت اشیاء در استخر های سرپوشیده استان کرمان. کارشناسی ارشد 1400/06/17
روح الله خواجه کریم الدینی ادراک معتادین از نقش ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت در موفقیت ترک اعتیاد آنها کارشناسی ارشد 1392/11/09
خدیجه خلفایی مطالعه تطبیقی کارکرد های اینستاگرام در مدیریت نام تجاری تیم های فوتبال حرفه ای ایران و انگلیس کارشناسی ارشد 1401/11/01
سمیه خلیلی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های ورزشی بر وفاداری مشتریان کارشناسی ارشد 1392/11/05
فائزه مهدی پور تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر انتخاب شرکت های بیمه جهت اخذ بیمه های مسئولیت در ورزش کارشناسی ارشد 1401/06/21
حسین مهری راینی فراتحلیل موانع موثر برمشارکت در فعالیت های ورزشی زنان ایرانی کارشناسی ارشد 1397/11/07
فاطمه مهرپرور تاثیر سواد رسانه ای بر یادگیری الکترونیکی دانشجویان علوم ورزشی با نقش میانجی هوش هیجانی کارشناسی ارشد 1400/11/04
مینا میرزااکبری زرندی توصیف نشانه ها ونمادهای اسطوره ای در نگاره های ورزشی ایران باستان کارشناسی ارشد 1396/06/23
ماشااله میرزاحسینی بررسی مدیریت انرزی در اماکن ورزشی کارشناسی ارشد --------
سمیه محمدی اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی از دیدگاه استادان و دانشجویان تربیت بدنی کشور کارشناسی ارشد 1393/06/15
محمد مصلی نژاد شناسایی و رتبه­بندی موانع خصوصی­سازی امکانات ورزشی دانشگاه­های دولتی کشور کارشناسی ارشد 1392/11/05
محمدمهدی متوسل فهادانی ارتباط فعالیت بدنی با استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی استان یزد کارشناسی ارشد 1393/06/15
علیرضا نقدی نسب ارزیابی طرح آموزش دو و میدانی در مدارس ابتدایی از دیدگاه کارشناس مسئولان ادارات کل اموزش و پرورش کشور کارشناسی ارشد 1393/06/15
محسن نوری زهمکان عوامل موثر بر مشارکت ورزشی سربازان نیروی زمینی ارتش جنوب شرق کشور کارشناسی ارشد 1398/04/02
موحده رفیعی سربیژن راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان با رویکرد KANO-QFD کارشناسی ارشد 1398/11/15
فضه رمضانی اسمعیل آباد رابطه رفتارشهروندی سازمانی وسکوت سازمانی دبیران تربیت بدنی دوره متوسطه شهر کرمان کارشناسی ارشد 1396/06/23
فاطمه سلاجقه تذرجی تاثیرسواد جسمانی بر سواد سلامت با میانجی گری سواد اطلاعاتی دبیران زن شهر کرمان. کارشناسی ارشد 1399/11/14
سیدمهدی سیدباقری شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی شرکتهای خصوصی در ورزش قهرمانی استان کرمان کارشناسی ارشد 1392/10/07
حجت سلطانی زرندی تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش کارمندان در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد 1398/07/14
مهدی طاهری نژاد بررسی انعکاس داوری فوتبال در روزنامه های منتخب ورزشی ایران کارشناسی ارشد 1397/11/06
علیرضا ذوالفقاری وضعیت اجرای فعالیت های بدنی در مراکز پیش دبستانی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1395/12/07
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 2112058 2 01 هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1401/10/21 (09:30 - 11:30) ترم اول 1401
حقوق واخلاق ورزش 2112480 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/19 (11:30 - 13:30) ترم اول 1401
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 2112058 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/15 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1400
حقوق واخلاق ورزش 2112480 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/02 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1400
حقوق واخلاق ورزش 2112480 2 02 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/02 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1400
ورزش 1 (برادران) 2112047 1 45 هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم دوم 1400
ورزش 1 (برادران) 2112047 1 44 هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم دوم 1400
بسکتبال 1 2112260 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1400
بسکتبال 1 2112260 2 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1400
مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی ورزشی 2112103 2 02 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1400/11/04 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی ورزشی 2112103 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/04 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
ورزش 1 (برادران) 2112047 1 41 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم اول 1400
مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی ورزشی 2112103 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/28 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی ورزشی 2112103 2 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/28 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
فعالیتهای رسانه ای در ورزش 2112473 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/19 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
کار آفرینی در ورزش 2112025 2 01 1398/10/19 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی ورزشی 2112103 2 01 1398/10/19 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی ورزشی 2112103 2 02 1398/10/19 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت اوقات فراغت وتفریحات سالم 2112580 2 01 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
ورزش 1 (برادران) 2112047 1 43 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
شماره تماس: 31323190
پست الکترونیکی: