اعضای هیات علمی

روح اله نیکویی

روح اله نیکویی

روح اله نیکویی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31323081
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محدثه میرزایی تعیین دقیق ترین روش تعیین آستانه تنفسی در براورد آستانه لاکتات، مطالعه فراتحلیل کارشناسی ارشد 1400/11/17
نسیم سیوندی پور تاثیر مکمل تائورین بر انتخاب سوبسترای مصرفی در حین تمرین در زنان چاق کارشناسی ارشد 1401/06/21
فاطمه حسن آبادی اثر مکمل تائورین بر متغییرهای فیزیولوژیک معادل با آستانه بی هوازی در زنان چاق 25_45 سال کارشناسی ارشد 1401/06/20
فاطمه قلندری اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی FGF1 و مقاومت انسولین در زنان دیابتی نوع2 کارشناسی ارشد 1400/11/03
نازنین افضلی گروه تأثیر پروتکل گرم کردن PAP بر تعادل نیمه‌پویا در هنگام راه رفتن بر روی چوب موازنه در دختران ژیمناست 9 تا 12 سال شهر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/16
ملیحه آوسه تاثیر تمرین استقامتی بر بیان MCT1، MCT4 و CD147 در تومور موش های BALB/C مبتلا به سرطان سینه کارشناسی ارشد 1392/06/20
زهراالسادات پورمظفری کوهبنانی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل لوسین بر سنتز پروتئین مردان مسن سارکوپدیا کارشناسی ارشد 1396/06/23
سهیل جعفری ساردوئی مطالعه تاثیر سریال زمانی تمرین مقاومتی بربیان و هیپر تروفی عضلانی در رت های نژاد ویستار کارشناسی ارشد 1393/10/30
محسن حاتمی ارائه روش تمرینی مقاومتی _لاکتیکی و مقایسه تاثیر آن با تمرین مقاومتی سنتی بر هایپرتروفی عضلانی در بدنسازان حرفه ای کارشناسی ارشد 1397/11/16
محسن حسن لی پیش بینی ظرفیت هوازی و بی هوازی ورزشکاران نخبه با استفاره از تغییرات لاکتات کارشناسی ارشد 1391/06/30
محمود خانی تعیین نقش لاکتات بر اکسیداسیون لیپید ناشی از عمل CGRP در حین تمرین استقامتی کارشناسی ارشد 1391/11/16
روح الله دهقان انارستانی تعیین سهم نسبی عوامل آنتروپومتریک،رشد جسمانی و بلوغ جسنی بر توان بی هوازی پسران 10تا 19 سال کارشناسی ارشد 1394/06/16
فرنیا رضاییان عطار بررسی تغییرات عملکرد هوازی در فازهای مختلف چرخه قاعدگی در زنان فعال شهر کرمان کارشناسی ارشد 1397/11/16
رضا رفیق تاثیر مصرف گلیسرول بر دهیدراسیون در دوچرخه سواران استقامتی نخبه استان کرمان کارشناسی ارشد 1390/11/16
امید زاهدی اثر حاد نوشیدن آب هیدروژنه بر متغیرهای معادل با آستانه بی هوازی و زمان رسیدن به واماندگی در مردان بسکتبالیست کارشناسی ارشد 1397/11/16
سمیرا زند بررسی تغییرات سطوح سرمی MIF متعاقب تمرین استقامتی و شناسایی عوامل احتمالی درگیر در زنان دیابتی نوع 2 کارشناسی ارشد 1395/06/28
نجمه سادات حسینی تعیین نقش CGRP در اکسیداسیون چربی در حین تمرنی استقامتی در رت های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد 1394/10/26
مهدیه سالاری راد اثر تعاملی 12 هفته تمرین هوازی و مصرف امگا3برسطوح کاتکولامین ها و درجه بیش‌فعالی دانش آموزان دبستان مبتلا به اختلال بیش فعالی (ADHD ) کارشناسی ارشد 1398/11/14
سمانه سجادیان بیان TGF-B در عضله اسکلتی متعاقب تمرین تناوبی شدید و اثر آن بر اکسیداسیون تری گلیسیرید درون عضلانی کارشناسی ارشد 1393/10/30
نسرین شیخ حسینی تأثیر تمرین استقامتی بر غلظت ایزوفرم‌های لاکتات دهیدروژناز و نسبت LDHA/LDHB در مایع مغزی نخاعی رت‌های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد 1396/11/26
زهرا طهماسبی ابدر اثر تعاملی مکمل های ال کارنتین و کافئین برمتغیرهای فیزیولوژیک معادل با آستانه بی هوازی در کاراته کاران مرد بزرگسال نخبه کارشناسی ارشد 1398/11/14
اکبر عادلی تأثیر همزمان مکمل های کافئین و ال-کارنیتین بر انتخاب سوبسترا در حین تمرین و اثراحتمالی آن بر عملکرد استقامتی کارشناسی ارشد 1398/11/14
زهرا عبدالله پورچناری اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی پپتید شبه گلوکاگون-1 در زنان دیابتی و شناسایی فاکتورهای دیگر احتمالی کارشناسی ارشد --------
اعظم عسکری باقرآبادی تهیه نورم آمادگی جسمانی زنان دامنه سنی 69-15 سال شهر کرمان کارشناسی ارشد 1395/10/26
یلدا علیزاده تعیین نقش متابولیسمی RBP4 و اثر احتمالی لاکتات برازادسازی ان در حین تمرین استقامتی کارشناسی ارشد 1391/11/15
هانیه فاریابی تاثیر6 هفته تمرین اینتروال شدید به همراه مصرف مکمل MitoQ بر بیان ژن های TNF، IFN، IL-1در عضله اسکلتی رت های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد 1399/06/29
احمد محمدی ارتباط شاخص های آنتروپومتریک مرتبط با عوامل خطرزای قلبی عروقی با آمادگی قلبی تنفسی در سالمندان شرکت کننده در ایستگاه های سلامتی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/18
مریم نجف زاده مقایسه نقطه شکست ضربان قلب در تعیین آستانه بی هوازی در ورزشکاران استقامتی و افراد فعال کارشناسی ارشد 1392/11/06
مجید نظری ندوشن تعیین کارشناسی ارشد 1392/11/03
امیر عباس زاده دهجی مقایسه فاکتورهای منتخب کینماتیکی و قدرت مفصل زانو دانشجویان تربیت بدنی در هنگام فرود ، قبل و بعد از 6هفته تمرینات ایزومتریک چنر زاویه ای کارشناسی ارشد 1397/11/06
سارا بهجتی تاثیر تمرین استقامتی مزمن بر بیان ژن های مرتبط با اتوفاژی در تومور موش های بالب/سی مبتلا به سرطان سینه کارشناسی ارشد 1399/11/14
مریم دهقانی تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی و تنفسی بر میزان درد ناحیه کمرو ظرفیت های ریوی در دانشجویان دخترمبتلابه کمردرد مزمن غیراختصاصی کارشناسی ارشد --------
حمید عبادی اصل بررسی اثر تعاملی روی و 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح قند خون و توزیع سلولهای بتا پانکراس در موشهای صحرایی دیابتی تیپ 1 کارشناسی ارشد 1392/11/06
میلاد فرحبخش اثر 6 هفته تمرین نوردیک همسترینگ و نوردیک همسترینگ اصلاح شده بر میزان فعالیت الکتریکی عضلات منتخب همستریگ،ران و تنه و عملکرد دوی سرعت در فوتبالیست های مرد جوان کارشناسی ارشد 1399/09/27
محبوبه قاسمی پور تاثیر هاپوکسی متناوب ناشی از کاهش خون موضعی قبل و هنگام تمرین بر برخی عوامل فیزیولوژیکی دختران ورزشکار کارشناسی ارشد 1393/06/16
وحید گیو اثر 8 هفته تمرین فوتبال همراه با مصرف مکمل آب چغندر بر توان هوازی، توان بی‌هوازی و عملکرد میدانی فوتبالیست‌ها کارشناسی ارشد 1399/11/14
محمدجواد حاجی آقابابایی تاثیر تمرینات مقاومتی بر روی مشخصات کمی اسپرم موجود در ناباروران مراجعه کننده به کلینیک ناباروری نجمیه شهر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/15
سوسن حاجی پور اثر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر برخی پارامترهای کینماتیکی مفصل زانو در حین اجرای ضربه آپ دولیو چاگی و تعادل پسران تکواندوکار نخبه شهرستان کرمان کارشناسی ارشد 1396/11/25
الهام حسنی شمسی تاثیر 8 هفته مصرف مکمل کلسیم و ویتامینD به همراه تمرینTrx بر ترکیب بدن و پروفایل لیپید زنان دارای اضافه وزن کارشناسی ارشد 1398/11/14
عالیه کارگرشورکی تأثیر دو روش پروتکل گرم کردن نیرومندسازی پس فعالی بر تعادل، سرعت تیک¬آف و حداکثر ارتفاع پرش عمودی دختران نوجوان ژیمناست کارشناسی ارشد 1400/06/18
مریم السادات میرتاج الدینی گوکی تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن انتقال دهنده لاکتات (MCT1) و انتقال دهنده گلوکز (GLUT4)در بافت چربی سفید رت نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد 1400/04/01
شیوا نظریه تاثیر تمرین هوازی و مصرف عرق بوقناق بر شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ چربی زنان چاق مبتلا به دیابت نوع 2 کارشناسی ارشد 1398/11/15
رضا نعمتیان ذوالبین مقایسه خستگی حاصل از انواع انقباضات عضلانی روی پرش خلاف حرکت در بازیکنان تیم فوتبال پسران دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1395/10/28
سیمین پورجلالی عنوان مطالعه روند تغییرات فاکتورهای آمادگی جسمانی در زنان 15-69 سال شهر کرمان کارشناسی ارشد 1395/12/02
محبوبه سلاجقه تذرجی اثر8 هفته تمرینات استقامتی (دویدن و شنا )و مکمل دهی MitoQ بر مسیر تولید انرژی قلبی از طریق بیان ژن Smyd1 و Perm1 در عضله قلبی رت های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد 1400/11/03
سحر سلمانی حجت آبادی تاثیر شش هفته تمرینات تی آر ایکس بر تعادل پویا و پارامترهای کینماتیکی منتخب راه رفتن زنان سالمند سالم 55 تا 75 ساله کارشناسی ارشد 1397/11/06
سیداحسان سیدجعفری مقایسه 8 هفته تمرینات منتخب در دو صفحه ساجیتال و فرونتال بر نوسانات پاسچر و استراتژی بازیابی تعادل در سالمندان مرد 60 تا 70 سال دکتری 1401/03/02
زهره شعبانی پورخبیصی تعیین سهم نسبی توان هوازی و بی¬هوازی در عملکرد بازی دختران نوجوان بسکتبالیست کارشناسی ارشد 1400/04/01
مینا سلطانی نژاد تاثیر تمرینات مقاومتی، استقامتی و برخی عوامل موثر بر زمان سرعت گام برداری ترجیحی کارشناسی ارشد 1395/10/26
محمدجواد توکلی چترودی تاثیر 8 هفته مدل‌های تمرینی زمانبندی سنتی و بلوکی بر فاکتورهای عملکردی در بازیکنان والیبال کارشناسی ارشد 1401/04/06
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کار با دستگاه های ورزشی 2112063 2 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1399
کار با دستگاه های ورزشی 2112063 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1399
امادگی جسمانی 2 2112320 2 02 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم دوم 1399
امادگی جسمانی 2 2112320 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم دوم 1399
اصول وروش شناسی تمرین 2112034 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/01 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
فیزیولوژی تمرین 2112027 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/20 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
اصول وروش شناسی تمرین 2112034 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
امادگی جسمانی 2 2112320 2 04 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1398
امادگی جسمانی 2 2112320 2 03 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1398
ورزش 1 (برادران) 2112047 1 49 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1398
فیزیولوژی تمرین 2112027 2 01 1398/10/24 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
امادگی جسمانی 2 2112320 2 01 نامشخص ترم اول 1398
امادگی جسمانی 2 2112320 2 02 نامشخص ترم اول 1398
اصول وروش شناسی تمرین 2112034 2 01 1398/10/24 (15:30 - 17:00) ترم اول 1398
تکنیک های آزمایشگاهی در علوم ورزشی 2112039 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1398/04/09 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1