کارگاه علمی حقوق ورزشی

 

کارگاه علمی حقوق ورزشی در تاریخ ۲۰ خرداد ماه با حضور ۳۳ نفر از دانشجویان دانشگاه و مربیان و مدیران خارج از دانشگاه به مدت ۴ ساعت در محل دانشکده تربیت بدنی برگزار شد.