نمایه‌سازی مجله Journal of New Studies in Sport Management در پایگاه های بین المللی علمی CABI و EBSCO

 
 
مجله انگلیسی زبان Journal of New Studies in Sport Management که توسط دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان و با حمایت انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران در حال انتشار است، تحت نمایه پایگاهای علمی CABI در آکسفورد انگلستان و EBSCO امریکا قرار گرفت. قابل ذکر است که این مجله که در حوزه علوم مرتبط با مدیریت ورزشی منتشر می شود، با هدف بین المللی سازی یافته های مدیریت ورزشی و در راستای تقویت ارتباطات علمی و پژوهشی پژوهشگران مدیریت ورزشی داخل کشور با جامعه علمی خارج از کشور راه‌اندازی و  منتشر شده است. 
بدینوسیله از پژوهشگران حوزه مدیریت ورزشی و حوزه های میان رشته ای مرتبط جهت ارسال مقالات و یافته های پژوهشی خود در زمینه های مدیریت ورزشی دعوت به عمل می اید.
پروانه این مجله با شماره ۸۶۵۰۱ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده و در حال حاضر در پایگاه های علمی بین المللی:
CABI, Cite Factor، google scholar
و پایگاه های علمی داخلی: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (Ricest)، نورمگز، سیویلیکا و مگیران نمایه می باشد.
تمامی مقالات منتشر شده در مجله دارای شناسه DOI می باشند.
ISSN: 2717-4069
 
آدرس وبسایت ژورنال: