معرفی عکس برتر با موضوع آموزش مجازی و دروس علوم ورزشی به مناسبت هفته پژوهش

 
در مسابقه عکس برتر که به مناسبت هفته پژوهش با عنوان آموزش مجازی و دروس علوم ورزشی توسط انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی برگزار گردید، عکس ارسالی از طرف خانم ساجده نیک طبع دانشجوی مقطع کارشناسی ورودی 99 دانشکده علوم ورزشی به عنوان تصویر برتر انتخاب و معرفی گردید.