لغو فعلی کارگاه اصول طراحی بازی‌های حرکتی هدفمند و ورزش کودکان و مینی المپیک کودکان

با توجه به شیوع ویروس کرونا، برگزاری کارگاه اصول طراحی بازی‌های حرکتی هدفمند و ورزش کودکان و مینی المپیک کودکان در تاریخ های اعلام شده 16 و 18 اسفندماه 1398

در حال حاضر لغو و متعاقبا" با توجه به تثبیت شرایط و امنیت سلامت شهروندان، تاریخ بعدی اطلاع رسانی خواهد شد.