دکتر محمد رضا سیف الدینی به عنوان رئیس هیأت‌ ورزش های دانشگاهی استان کرمان انتخاب شد

مجمع انتخابات هیات ورزش‌های دانشگاهی استان کرمان، روز چهارشنبه 2 بهمن ماه 98 در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار و دکتر محمد رضا سیف الدینی مدیر تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان با کسب حداکثر آرای به عنوان رئیس هیأت انتخاب شد.