دومین همایش ملی ورزش و سلامت عمومی

دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می کند:
 
 
 
دومین دوره همایش ملی ورزش و سلامت عمومی به میزبانی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ پنجشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی و با حضور محققان و پژوهشگران از سراسر کشور برگزار خواهد شد. این همایش در کنار میزبانی نشست های تخصصی قطب علوم ورزشی ایران و انجمن های مرتبط با رشته علوم ورزشی،  میزبان ارائه مقالات در پنج پنل  تخصصی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ورزشی، مدیریت ورزشی، بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، و رفتار حرکتی خواهد بود.
 
با احترام
دبیرخانه دومین همایش ملی ورزش و سلامت عمومی