دومین همایش ملی ورزش و سلامت عمومی

 
دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می کند:
دومین همایش ملی ورزش و سلامت عمومی
 
دومین همایش ملی ورزش و سلامت عمومی به میزبانی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت مجازی برگزار خواهد شد. پژوهشگران محترم می توانند مقالات خود را مطابق فرمت همایش تهیه و مطابق مراحل زیر از طریق وب سایت کنفرانس ارسال نمایند.
الف) قبل از ارسال مقاله، نویسنده مسئول بایستی از قسمت "عضویت " ثبت نام کند. جهت اطلاع از چگونگی ثبت نام در سایت به قسمت "ثبت نام" و "راهنمای ثبت نام" مراجعه نمایید.
 ب) پس از ثبت نام در سایت با ورود به حساب کاریری خود از قسمت "ارسال و پیگیری مقاله"، با وارد کردن اطلاعات خواسته شده بایستی مقاله خود را در سایت همایش آپلود نمایید. 
 
چکیده مقاله باید مشتمل بر عنوان، خلاصه فارسی تا حداکثر  300 کلمه با واژه‌های کلیدی حداقل 3 و حداکثر 7 واژه و بدون فهرست منابع باشد.
 
چکیده مقاله باید شامل (بدون تفکیک):
 الف) مقدمه و هدف؛ ب) روش شناسی پژوهش؛ ج) یافته‌ها؛ و د) نتیجه گیری به صورت مجزّا و مشخّص باشد. چکیده مقاله باید در یک صفحه A4 و با حاشیه 2/5 سانتیمتر از هر طرف و فاصله بین خطوط یک سانتیمتر تایپ شود. مقالات ارسالی باید تحت نرم افزار Word نسخه 2003-97 تنظیم شود. در چکیده ارسالی از درج هر گونه شکل یا جدول خودداری شود. فونت و اندازه خط بخشهای مختلف چکیده طبق شرایط زیر تنظیم گردد: 
- عنوان چکیده (B Nazanin 14 Bold) 
- اسامی نویسندگان(B Nazanin 11)
 - وابستگی سازمانی نویسندگان(B Nazanin 9)
 - متن چکیده(B Nazanin12)
 
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰-۰۷-۱۴۰۰
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات: ۱۰-۰۸-۱۴۰۰
تاریخ شروع همایش: ۲۰-۰۸-۱۴۰۰
تاریخ پایان همایش: ۲۰-۰۸-۱۴۰۰
 
ورود به وبسایت همایش: