دومین دوره همایش ملی ورزش و سلامت عمومی

با استعانت از درگاه خداوند بزرگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان جهت تعامل، هم اندیشی و توسعه هر چه بیشتر ارتباطات علمی بین پژوهشگران کشور، "دومین همایش ورزش و سلامت عمومی" را در آبان ماه 1400برگزار خواهد نمود. در این همایش، متخصصین علوم ورزشی آخرین اطلاعات و یافته‌‌های پژوهشی خود در این حوزه ارائه خواهند کرد. لذا از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، پژوهشگران، دست اندرکاران حوزه ورزش، دانشجویان و سایر علاقه مندان جهت شرکت در این همایش، صمیمانه دعوت به عمل می‌آید. شایان ذکر است مراحل ثبت ‌نام و ارسال مقاله از طریق وب‌گاه کنفرانس (http://sphconf.uk.ac.ir) انجام خواهد شد. امید است با برگزاری هر چه با شکوهتر این همایش علمی بتوانیم میزبان خوبی برای پزوهشکران و علاقه مندان باشیم.