دومین دوره المپیاد ورزشی کارمندان

اداره کل تربیت بدنی دانشگاه، دومین دوره المپیاد ورزشی کارمندان دانشگاه شهیدباهنرکرمان را برگزار میکند:    


ثبت نام:
از دوشنبه 23/1/1395
تا پایان ساعت اداری دوشنبه 30/1/1395
اداره کل تربیت بدنی دانشگاه
دفتر خانم شاه محمدی

  •  رشته های ورزشی آقایان:

والیبال – پرتاب آزاد بسکتبال – شوت به دروازه – فوتبال دستی – حلقه کمر– پرش با گونی – چرخ تانک – پیاده روی
 

  •  رشته های ورزشی خانم ها:

والیبال – پرتاب آزاد بسکتبال – تنیس روی میز – طناب – حلقه کمر – چرخ تانک – پیاده رویجهت اطلاع از برنامه زمان بندی و نتایج مسابقات روی لینک زیر کلیک نمایید.
المپیاد کارمندی