حضور فعال جمعی از دانشجویان و جناب آقای دکتر شریفیان معاونت محترم آموزشی دانشکده علوم ورزشی در همایش نشست کارآفرینان برتر در تالار وحدت و منتخب شدن ایده ی آنان در کارگاه کارآفرینی در دانشکده فنی

جناب آقای دکتر اسماعیل شریفیان معاونت محترم آموزشی دانشکده علوم ورزشی و جمعی از دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی چهارشنبه 29 آبان ماه 98 در همایش نشست کارآفرینان برتر استان کرمان و دانشجویان در تالار وحدت و همچنین کارگاه آموزشی تخصصی کارآفرینی و کسب و کار در دانشکده فنی شرکت کردند و ایده آنان به عنوان یکی از 12 ایده ی برتر در این استارتاپ انتخاب شد.