جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم ورزشی

روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۷ جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم ورزشی با حضور آقای دکتر اسلامی معاونت محترم آموزشی دانشگاه، آقای دکتر ارجمند مدیر کل آموزش، آقای دکتر آبشناس مدیر کل تحصیلات تکمیلی، آقای دکتر افشار منش رئیس گروه آموزشهای آزاد و مجازی و دکتر علوی رئیس اداره خدمات ماشینی دانشگاه برگزار و در مورد مسائل مربوط به حوزه آموزشی دانشگاه و دانشکده بحث و تبادل نظر شد.