تغییر تاریخ برگزاری کارگاه اصول طراحی بازی‌های حرکتی هدفمند و ورزش کودکان

به دلیل مصادف شدن تاریخ اعلام شده کارگاه اصول طراحی بازی‌های حرکتی هدفمند و ورزش کودکان با یوم الله 22 بهمن و مراسم چهلم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ، تاریخ کارگاه به16 اسفند و مینی المپیک به 18 اسفند ماه 98 تغییر یافت.