تغییر تاریخ اولین همایش ورزش و سلامت عمومی

به اطلاع کلیه پژوهشگران و علاقمندان حوزه علوم ورزشی می رساند با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری هرگونه همایش یا گردهمایی علمی، زمان وچگونگی برگزاری اولین همایش ورزش و سلامت عمومی که قرار بود در تاریخ 17 خرداد 1399 به میزبانی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار گردد، به تاریخ 15 آبان 1399 موکول گردید.

قابل ذکر است که ارسال چکیده مقاله تا تاریخ 29 شهریور 1399 و از طریق وب سایت همایش امکان پذیر بوده و جهت تسهیل ارائه مقالات توسط محققین محترم، امکان ارائه مقالات هم به صورت حضوری و هم به صورت غیرحضوری ( به صورت پوستر) فراهم گردیده است.