برگزاری جلسه نهایی آزمون عملی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی سال تحصیلی 1401-1400

جلسه نهایی آزمون عملی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی سال تحصیلی 1401-1400 با حضور سرپرستان اجرایی، اعضای کمیته فنی و داوران روز دوشنبه 7 شهریورماه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محل دانشکده تربیت بدنی جهت هماهنگی های لازم برگزار گردید.