برگزاری اولین همایش ملی ورزش و سلامت عمومی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

اولین همایش ملی ورزش و سلامت عمومی در زادروز، بانو فاخره صبا همسر مهندس افضلی پور (بنیانگذار دانشگاه در کرمان) ۱۵ آبانماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی و آنلاین میزبان محققان و علاقه مندان حوزه علوم ورزشی از سراسر کشور بود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، در این همایش، متخصصین علوم ورزشی آخرین اطلاعات و یافته‌‌های پژوهشی خود با اهداف ارائه آخرین دستاوردها و تولیدات علمی حوزه علوم ورزشی، ایجاد زمینه‌ای برای جهت‌دهی پژوهش‌های علوم ورشی-شناسایی و معرفی تولیدات علمی حوزه علوم ورزشی در ایران- تشویق و ایجاد انگیزه در پژوهشگران و نخبگان علوم ورزشی به انجام پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز کشور- توسعه گرایش‌های تخصصی علوم ورزشی -آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم ورزشی - فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات کشورهای مختلف -جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط به اهمیت علوم ورزشی و تربیت بدنی -اشاعه ی فرهنگ گرایش به ورزش ، تناسب و سلامت اندام در علوم ورزشی و تربیت بدنی کشور-ارائه راهبردها و راهکارهای چگونگی رسیدن به جامعه ای سالم و با محورهای 1-مدیریت ورزشی (مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشی و سلامت عمومی - مدیریت راهبردی و سازمان‌های ورزشی - مدیریت رسانه ‌های ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی - مدیریت بازاریابی ورزشی) 2- فیزیولوژی ورزشی (فیزیولوژی ورزشی محض - قلب و عروق و تنفس - بیوشیمی، متابولیسم و تغذیه ورزشی - جنبه های عصبی-عضلانی فعالیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی مرتبط با سلامت - فیزیولوژی ورزشی گروههای خاص - اصول طراحی تمرین مرتبط با سلامت) 3- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (حرکات اصلاحی - امدادگری ورزشی - تربیت بدنی ویژه- پیشگیری از آسیب های ورزشی- ورزش، سلامت و ارتقای کیفیت زندگی- ورزش و بهبود بیماری ها- بهبود فاکتورهای روانی آسیب ورزشی) 4- رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی (رشد حرکتی - یادگیری حرکتی - آموزش تربیت بدنی – روانشناسی ورزش و تمرین) 5- بیومکانیک ورزشی (بیومکانیک و فنّاوری ورزشی- بیومکانیک تکنیک های ورزشی - ارگونومی و بیومکانیک کار - بیومکانیک آسیب های ورزشی) ارائه کردند.