آیین معارفه دانشجویان 98


مراسم آشنایی نودانشجویان کارشناسی علوم ورزشی ورودی 98 روزدوشنبه 15 مهرماه 98 در سالن کنفرانس دانشکده علوم ورزشی با حضور ریاست محترم دانشکده، معاونین، اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزشی با معرفی اساتید مشاور دانشجویان این دوره برگزار شد.