آیین تقدیر از سرکار خانم الهه ضیغم پور کارشناس آموزشی محترم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

آیین تجلیل و تقدیر از زحمات سرکار خانم الهه ضیغم پور کارشناس آموزشی محترم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان که بعد از سال ها خدمت در این دانشکده، به بازنشستگی نائل آمد، روز دوشنبه 20 دی ماه 1400  با حضور رییس، معاون، استادان و کارکنان دانشکده و مهمان ویژه جناب آقای اکبر ایرانمنش رییس سابق دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.