انتصاب دکتر اسماعیل شریفیان به‌عنوان سرپرست حوزه معاونت دانشجوئی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر حسین اکبری فرد سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر اسماعیل شریفیان را به‌عنوان سرپرست حوزه معاونت دانشجوئی این دانشگاه، منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر حسین اکبری فرد، روز چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه 1401 در طی حکمی مسئولیت دانشجویی را به دکتر اسماعیل شریفیان عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ابلاغ کرد. متن این حکم به شرح زیر است:

نظر به تجربیات ارزشمند علمی و اجرایی جناب‌عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست حوزه معاونت دانشجوئی دانشگاه منصوب می شوید. انتظار دارد علاوه بر شرح وظایف مندرج در تشکیلات تفصیلی و در راستای تأمین نیازهای رفاهی دانشجویان با تأکید بر بهبود کیفیت خدمات رسانی و ایجاد محیطی پویا و با نشاط برای دانشجویان، با بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، مواردی از قبیل: بسترسازی و برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه­ راهبردی دانشگاه و نیز برنامه ارائه شده به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزة دانشجوئی- برون سپاری امور دانشجوئی و تقویتِ مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان- ارتقا سطح کیفی شرایط و امکانات خوابگاه‌‌ها و به‌سازی فضای خوابگاه‌‌های دانشجویی با رویکرد تحول گرایانه در ابعاد رفاهی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی- برنامه ریزی برای بازگشایی درِ دانشگاه در چارچوب برنامه ‌های آزاد مانند جشن فناورانه و معرفی محصولات دانشجوئی به جامعه و در راستای رفع نیازهای استان- غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان از طریق فعالیت‌های مفرّحِ ورزشی- بهره ‌گیری از ساز وکارهای قانونی برای تعامل هر چه بهتر با دانشجویان و استقبال از بیان دیدگاه‌ های دانشجویان- راه اندازی برنامه‌ ها و فعالیت ‌های دانشجوئی پرنشاط و سازنده برای دانشجویان- استفاده بهینه از ظرفیت کار دانشجویی و حمایت از دانشجویان کارآفرین خوابگاهی- حمایت و مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و فعالیت های فوق برنامه در خوابگاه‌های دانشجوئی- بازدیدهای مستمر از خوابگاه‌های دانشجوئی و سلف سرویس‌ها، به منظور رفع مشکلات و نارسایی‌های موجود- تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات کارکنان حوزه معاونت دانشجوئی به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشکلات دانشجوئی- نظارت بر حُسن اجرای قوانین، مقررات و مصوبات در بخشِ دانشجوئی، در اولویت قرار گیرند.

شایان ذکر است، دکتر اسماعیل شریفیان در سال 1352 در شهر سیرجان متولد شده است. دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مدیریت ورزشی را با رتبه اول در دانشگاه‌های شهید باهنر کرمان، تهران و تربیت مدرس گذرانده است.

دکتر شریفیان، رئیس بخش تربیت بدنی و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده تربیت و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان به ترتیب به مدت هفت و سه سال با درجه دانشیاری را در کارنامه مدیریتی خود دارند.

پیش از این دکتر اکبر نظری به مدت دوازده سال، معاونت دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان را به عهده داشت.