انتخاب دکتر اسماعیل شریفیان به عنوان سخنران برتر اولین همایش ملی مجازی اوقات فراغت دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)