انتخاب استاد برتر پژوهشی دانشکده علوم ورزشی در سال 1397

آقای دکتر منصور صاحب الزمانی ، استاد تمام آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی بعنوان استاد برتر پژوهشی دانشکده علوم ورزشی ، در سال 1397 انتخاب شد.