اطلاعیه مهم جهت نودانشجویان 1399

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود 1399

جهت اطلاع از امور آموزشی خود حتما به لینک های زیر مراجعه کنید:

 

دانشجویان کارشناسی دختر     

https://chat.whatsapp.com/GsWgFqAml1w3qoMt5JY16I

دانشجویان کارشناسی پسر

https://chat.whatsapp.com/B5c5cjV1XSm8RpJC8dh7DS

دانشجویان کارشناسی ارشد

https://chat.whatsapp.com/HGcbjFEcJFh7UNMPArexvY