اطلاعیه زمان برگزاری کارگاه مهارت های پایه ژیمناستیک برای کودکان