اطلاعیه زمان برگزاری سخنرانی آقای دکتر عباس پور

جلسه سخنرانی آقای دکتر عباس پور روز دوشنبه 97/9/26 ساعت 11 و پانزده دقیقه در دانشکده تربیت بدنی برگزار می گردد.