اطلاعیه زمان برگزاری سخنرانی آقای دکتر صاحب الزمانی

جلسه سخنرانی آقای دکتر صاحب الزمانی روز سه شنبه 27 آذرماه ،

ساعت 11 و15 دقیقه در دانشکده تربیت بدنی برگزار می گردد.