اطلاعیه آزمون عملی رشته تربیت بدنی

 
آزمون عملی رشته تربیت بدنی (دختران و پسران) از تاریخ1400/6/9 لغایت 1400/6/12در دانشگاه  برگزار می شود.
 
در ضمن ورود و خروج داوطلبان از درب شرقی دانشگاه است.
 
⛔️به همین دلیل، تردد پرسنل و هر وسیله نقلیه‌ای از در شرقی در تاریخ‌های ذکر شده ممنوع است.