کارمندان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام ونام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
الهه ضیغم پور کارشناس آموزشی 31323179
شهرزاد عربپور کارشناس آموزشی 31323179
مژده ایرانمنش کارشناس آموزشی 31323191
مریم شریفی کارشناس آموزشی 31323191
سمیه انجم شعاع کارشناس آموزشی 31323191
صدیقه شکاری کارشناس آموزشی 31323191
حامد رشیدزاده کارشناس آموزشی و مسئول آزمایشگاه 32819172
منیژه علیزاده مسئول دفتر ریاست دانشکده 31323177
رسول فرجامی مسئول امور عمومی نوبت صبح 31323178
حسین سعید مسئول استخر
محمدحسن قاسم زاده مسئول انبار 31323184
حسین مولایی مسئول تاسیسات دانشکده بلوارجمهوری 32811001
احمد راوری مسئول انتشارات و راننده 31323176
محسن پورکمالی مسئول زمین چمن 31323195
علیرضا حاج غنی کارپرداز 31323187
عباس ناظم زاده مسئول تلفنخانه
رضا معصومی مسئول امور عمومی نوبت عصر 31323178
زهرا محی آبادی مسئول سالن صبا
مینا کردی مسئول امور عمومی پردیس
میترا شفیعی کارشناس کامپیوتر 31323176
محمدجواد محمدزاده مسئول آموزش 31323186
مهران بنی طبا مسئول آموزش واحد تربیت بدنی عمومی 31323181
احد رحیمی نیا مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی 31323183