کارمندان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام ونام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
الهه ضیغم پور کارشناس آموزشی 31323179
شهرزاد عرب پور کارشناس آموزشی 31323179
مژده ایرانمنش کارشناس آموزشی 31323191
مریم شریفی کارشناس آموزشی 31323191
سمیه انجم شعاع کارشناس آموزشی 31323191
صدیقه شکاری کارشناس آزمایشگاه 32819172
حامد رشیدزاده کارشناس آزمایشگاه 32819172
منیژه علیزاده مسئول دفتر ریاست دانشکده 31323177
رسول فرجامی مسئول امور عمومی 31323178
مسعود حقیقت مسئول استخر 32812777
محمدحسن قاسم زاده مسئول انبار 31323184
حسین مولایی مسئول تاسیسات دانشکده بلوارجمهوری 32811001
احمد راوری مسئول انتشارات و راننده 31323176
محسن پورکمالی مسئول زمین چمن نوبت صبح 31323195
علیرضا حاج غنی کارپرداز 31323187
رضا معصومی مسئول زمین چمن نوبت عصر 31323178
زهرا محی آبادی مسئول سالن صبا 31212880
مینا کردی مسئول امور عمومی پردیس 32812777
حسین سعید مسئول سایت 31323176
محمدجواد محمدزاده مسئول آموزش 31323186
مهران بنی طبا مسئول آموزش واحد تربیت بدنی عمومی 31323181
فاطمه افضلی مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی 31323183
مینا بهرامی کارشناس آزمایشگاه 32819172