معرفی دانشکده


این دانشکده که ابتدا با نام گروه تربیت بدنی در دانشگاه فعالیت داشت ، در سال 1363 با پذیرش 10 دانشجو در رشته دبیری تربیت بدنی در مقطع کارشناسی فعّالیّت خود را آغاز کرد .
دانشکده تربیت بدنی هم اکنون ؛ با استفاده از امکانات ورزشی در دو محل فعلی دانشکده تربیت بدنی در خارج از پردیزه افضلی پور و امکانات داخل پردیزه افضلی پور به فعّالیّت آموزشی و پژوهشی مشغول است .
امکانات ورزشی :
دو سالن چند منظوره ، سالن صبا ، زمین چمن فوتبال ، پیست دو میدانی ، زمین والیبال ساحلی ، زمین های تنیس ، سالنهای تندرستی خوابگاهها ، مجموعه زمینهای والیبال ، هندبال و بسکتبال روباز .

امکانات آموزشی و پژوهشی : کلاسهای آموزشی ، مرکز کامپیوتر ، آزمایشگاهها ، شامل :
پنج کلاس آموزشی با امکانات ( اپک ، ویدئو پرژکتور ، اسلاید ، تلویزیون ، نوارهای آموزشی ، آزمایشگاههای فیزیولوژی ورزشی ، رفتار حرکتی ، آسیب شناسی ، مرکز کامپیوتر با تعداد 20 کامپیوتر متصل به شکبه اینترنت )

واحدهای تابعه :
اداره آموزش ، اداره انتشارات ، اداره امور عمومی , اداره سمی و بصری ، کتابخانه ، مرکز کامپیوتر ، آزمایشگاههای فیزیولوژی ورزشی .

امکانات دروس عملی :
سالن چند منظوره ، کلوپ ، سالن ژیمناستیک ، سالن بدنسازی ، کشتی ، تنیس روی میز ، پیست دو میدانی ، استخر شنا


 


دو سالن چند منظوره ، سالن صبا ، زمین چمن فوتبال ، پیست دو میدانی ، زمین والیبال ساحلی ، زمین های تنیس ، سالنهای تندرستی خوابگاهها ، مجموعه زمینهای والیبال ، هندبال و بسکتبال روباز .
امکانات آموزشی و پژوهشی : کلاسهای آموزشی ، مرکز کامپیوتر ، آزمایشگاهها ، شامل :
پنج کلاس آموزشی با امکانات ( اپک ، ویدئو پرژکتور ، اسلاید ، تلویزیون ، نوارهای آموزشی ، آزمایشگاههای فیزیولوژی ورزشی ، رفتار حرکتی ، آسیب شناسی ، مرکز کامپیوتر با تعداد 20 کامپیوتر متصل به شکبه اینترنت )


اداره آموزش ، اداره انتشارات ، اداره امور عمومی , اداره سمعی و بصری ،  مرکز کامپیوتر ، آزمایشگاههای فیزیولوژی ورزشی.


سالن چند منظوره ، کلوپ ، سالن ژیمناستیک ، سالن بدنسازی ، کشتی ، تنیس روی میز ، پیست دو میدانی ، استخر شنا.