اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

کارگاه مبانی آنالیز سه بعدی حرکت انسان با محوریت آسیب و رفتار شناختی اندام تحتانی و تنه (به زبان متلب)

کارگاه مبانی آنالیز سه بعدی حرکت انسان با محوریت آسیب و رفتار شناختی اندام تحتانی و تنه (به زبان متلب)


 


این کارگاه با هدف خودکفایی محققان دانشگاه شهید باهنر کرمان برای آنالیز داده های کینماتیک در سه بعد حرکتی شامل بخش های تئوری و عملی برگزار میگردد که بخش تئوری شامل آشنایی مقدماتی با مباحث پایه ریاضیاتی و برنامه نویسی متلب و کاربرد آن در تسهیل بررسی های کینماتیک سه بعدی در تحقیقات جدید و بخش عملی شامل نمونه برداری آزمایشگاهی، آشنایی افراد با نحوه مارکرگذاری و نحوه انتقال مطالب به نرم افزار متلب و بررسی نمودارهای خروجی می باشد.

این کارگاه شامل تمام افرادی که به نحوی به آنالیز حرکات انسان نیاز دارند توصیه میشود، از جمله دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش های بیومکانیک ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و رفتار حرکتی و تمامی محققینی که به نحوی مرتبط با سیستم آنالیز حرکت انسان هستند

است. شرکت برای تمامی افراد آزاد

زمان:

سه شنبه شش اذر، از ساعت یازده و نیم تا پنج

مکان:

بلوارجمهوری اسلامی-دانشکده تربیت بدنی-آزمایشگاه