دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 388 نتیجه
از 20
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 2112064 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 داریوش مفلحی هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/06 (09:30 - 11:30)
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 2112064 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 داریوش مفلحی هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/06 (09:30 - 11:30)
کار با دستگاه های ورزشی 2112063 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 سعید بحیرایی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
کارورزی ورزش های انفرادی 2112060 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 مهدی عباس پور هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
کارورزی ورزش های پایه 2112061 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 سعید بحیرایی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
مبانی استعدادیابی ورزشی 2112057 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 داریوش مفلحی هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/16 (09:30 - 11:30)
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 2112058 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 اسماعیل شریفیان هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/15 (11:30 - 13:30)
ورزش ها و بازی های بومی و سنتی 2112054 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 مهدی عباس پور هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
ورزش های آبی (واترپلو، نجات غریق، قایقرانی، شیرجه و ...) 2112052 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 محسن امینائی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
بدمینتون 1 2112257 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 محمدرضا امیرسیف الدینی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
بدمینتون 1 2112257 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 محمدرضا امیرسیف الدینی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی 2112051 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 کوروش قهرمان تبریزی هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/01 (07:30 - 09:30)
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی 2112051 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 کوروش قهرمان تبریزی هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/01 (07:30 - 09:30)
حرکات اصلاحی 2112462 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 منصور صاحب الزمانی هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/01 (11:30 - 13:30)
فوتبال 1 2112329 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 اکبر جابری هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
مقدمات جامعه شناسی ورزشی 2112049 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 اکبر جابری هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/12 (09:30 - 11:30)
مقدمات جامعه شناسی ورزشی 2112049 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 اکبر جابری هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/12 (09:30 - 11:30)
مبانی مدیریت 2112050 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 اکبر جابری هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1401/04/15 (09:30 - 11:30)
مبانی مدیریت 2112050 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 اکبر جابری هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/15 (09:30 - 11:30)
ژیمناستیک 1 2112313 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 داریوش مفلحی هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 388 نتیجه
از 20