فرم ها و آیین نامه ها


مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.کتاب ارزیابی و تمرینات پایداری ناحیه مرکزی بدن

نوشته: جیسون برومیتپ

ترجمه: دکتر منصور صاحب الزمانی، ابراهیم محمدعلی نسب و محمدفلاح محمدی

انتشارات حتمی

 

 


 

کتاب کشش درمانی به جهت پیشگیری از آسیب و تسکین درد

نوشته: دکتر کریستین برگ

ترجمه: دکتر منصور صاحب الزمانی، هیمن محمدی و ابراهیم محمد علی نسب

انتشارات حتمی

 


 

 

کتاب جامع در طب و علوم ورزشی، راهنمای پیشگیری از آسیب های ورزشی

نوشته: دکتر رولد باهر و دکتر لارس انگبرتسن

ترجمه: دکتر منصور صاحب الزمانی، دکتر نادر رهنما و هیمن محمدی

انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 


 

کتاب بیومکانیک ورزشی (کاهش خطر آسیب و بهبود عملکرد ورزشی)

نوشته: راجر بارلت و ملانی بوسی

ترجمه: دکتر محمد تقی امیری خراسانی

انتشارات نو آوران شریف

 

 

 

کتاب بیومکانیک عضلات اسکلتی

مترجم: دکتر محمدتقی امیری خراسانی

انتشارات جهاد دانشگاهی

 

 

 

کتاب 100 پرسش و پاسخ در مورد آسیب های ورزشی

مترجمین: نجمه افهمی، رضا سیامکی، حمید دهنوی