آزمایشگاهآزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی با در اختیار داشتن 50 نوع از دستگاههای کاربردی در زمینه فیزیولوژی ورزشی ، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی ، رفتار حرکتی  و بیومکانیک ورزشی،  یکی از مجهزترین آزمایشگاهها در حیطه علوم ورزشی در کشور می باشد و زمینه و شرایط مناسب جهت اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه علوم ورزشی و تربیت بدنی را فراهم آورده است. همچنین این آزمایشگاه آماده ارائه خدمات برای اجرای پایان نامه های دانشجویی و فعالیتهای تحقیقاتی به اساتید، محققان و دانشجویان محترم می باشد. 


فایل ها و فرم ها
دستورالعمل و شرایط استفاده از آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی (فایل WORD)
مراحل انجام آزمون در آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی (فایل WORD)
فرم درخواست استفاده از وسایل دانشگاه (فایل PDF)
فرم تعهد انجام پایان نامه/رساله/طرح پژوهشی در آزمایشگاه (فایل PDF)
فرم درخواست اجرای طرح های پژوهشی ویژه اعضای هئیت علمی (فایل WORD)

راهنمای استفاده از موشن آنالیزر(فایل PDF)

راهنمای دستگاه EMG (فایل PDF)


نام و نام خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیکی
صدیقه شکاری کارشناس آزمایشگاه 32819172  
حامد رشید زاده کارشناس آزمایشگاه 32819172 Rashidzadeh.hamed@gmail.com